Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Uskutečněné projekty > Projekty 2020

Projekty 2020

Projekt Obnova části dešťové kanalizace po povodni - Pavlovice u Kojetína

Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČRProjekt "Obnova části dešťové kanalizace po povodni - Pavlovice u Kojetína" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

kanalizace-s.jpg

Cílem této akce bylo opravit problémová místa na dešťové kanalizaci poškozená při bouři 13. 6. 2019. Příprava probíhala na poslední chvíli, kdy jsme vlastními silami dali dohromady technickou zprávu a podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Náklady celkem: 571 690 Kč

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj: 400 183 Kč

Problémových míst je v obou částech obce více, což nejlépe ukázaly letní bouřky v letošním roce. Snažíme se místa nejen najít, ale i přemýšlet nad konkrétními řešeními. Problémem je stejně jako u kterýchkoliv dalších investic a nápadů zajištění financování a v neposlední řadě chybějící lidské síly.

 

 

 

Odstavná plocha u obecního úřadu

2020_odstavna-plocha.jpgParkovací plocha při příjezdové cestě ke kostelu byla vybudována z finančních prostředků obce. Záměrem projektu bylo odsunout auta z cesty a vytvořit funkční parkoviště pro obyvatele domů a účastníky nedělních bohoslužeb a také zprůjezdnit ulici ke kostelu za účelem vyvážení odpadů. Využili jsme přítomnosti techniky, která pracovala na opravě kanalizace a poměrně levně vytvořili místa pro stání 4-5 aut a také nové místo pro kontejnery, které by se měly přesunout od obecního úřadu, protože do nich netříděný odpad házeli řidiči projíždějících aut.

Náklady celkem: 134 995 Kč

Projekt na chodník v Unčicích

V návaznosti na možnost získat dotaci na rekonstrukci chodníku z MAS jsme nechali zpracovat projekt částečně financovaný Olomouckým krajem. 

Náklady celkem: 150 000 Kč

Dotace Olomouckého kraje: 75 000 Kč

logo[2].png            logopov-2020 (1).jpg

 

Podpora prodejny v Pavlovicích u Kojetína

Provozovateli prodejny Jednotě spotřební družstvo v Uherském Hradišti byl poskytnut příspěvek 96.000 Kč.

Dotace poskytnuta ve výši 48.000 Kč.

logo[2].png          logopov-2020 (1).jpg

Přestavba staré pošty na obecní byty

Původně plánovaná kompletní dostavba se v letošním roce nepodařila realizovat, ale s přispěním kraje alespoň započala. Jsou hotové instalace ve společných prostorách budovy, dešťové vody jsou odvedeny pryč a je vybudovaný vsakovací objet nutný pro napojení budoucí domovní čistírny odpadních vod.

Náklady na přípravné práce a realizaci celkem: 1 125 436 Kč

Dotace Olomouckého kraje: 500 000 Kč

 logo[2].png            logopov-2020 (1).jpg

 

Oprava kanalizace od staré pošty směrem na náves

Nutnost realizace vyplynula po zatečení vody ze silnice do sklepů staré pošty po bouři 20. července. Realizaci nahrávala také plánovaná přítomnost techniky i pracovníků na místě. Na trase je tak položeno nové potrubí, u kterého se navíc počítá s budoucím napojením ulice ke kostelu.

Náklady celkem: 303 868 Kč

 

Pořízení malotraktoru pro obec Pavlovice u Kojetína

traktor_s.jpgK rozhodnutí pořídit traktor přispěla zejména získaná dotace. Malotraktor byl pořízen s přispěním dotace Nadace ČEZ. Snažili jsme se vybrat také pro obec potřebné příslušenství – nosič kontejnerů, nádrž na vodu, příkopové rameno, zametací kartáč a rozmetadlo drti a soli. V obci bude využíván pro sečení trávy a zalévání nově vysazených stromů, v zimě bude odmetat sníh a sypat silnice a díky kontejnerovému nosiči může po celý rok převážet jakékoliv náklady.

Náklady celkem: 1 610 048 Kč

Dotace Nadace ČEZ: 490 000 Kč

 

Výsadba stromů v Pavlovicích u Kojetína

fb-fotka.jpg

Obec Pavlovice u Kojetína se zapojila do iniciativy Sázíme budoucnost. Ta si klade za cíl vysadit v České republice 10 milionů stromů – za každého Čecha a Češku jeden. Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podařilo Obci Pavlovice u Kojetína a místní tělovýchovné jednotě získat finanční prostředky na sazenice, pomocný materiál a odborný dozor. Podmínkou bylo uskutečnění výsadby silou dobrovolníků. A podařilo se!

Celkem bylo 12. – 14. 11. 2020 v obci vysazeno a ukotveno 80 nových listnatých stromů. Odborný dozor zajišťovala paní Jitka Strouhalová a pan Miroslav Hubáček. Prvním ostrým testem prošel i nový obecní traktor s cisternou, se kterým bylo zalévání sazenic při výsadbě snadné. Velké díky patří všem, kteří se zúčastnili přípravy na výsadbu i samotného sázení stromů! 

Fotogalerie