Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  1.1.2022
OZV 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV 3/2019 - o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 9.10.2018
OZV 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 18.7.2017
OZV 3/2012, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce 30.7.2012
OZV 1/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 30.7.2012
OZV 5/2011 o místním poplatku ze vstupného 5.9.2011