Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Pavlovice u Kojetína

2. Důvod a způsob založení

Obec Pavlovice u Kojetína (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Pavlovice u Kojetína
  Pavlovice u Kojetína 55,
  798 30 Pavlovice u Kojetína

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Pavlovice u Kojetína
  Pavlovice u Kojetína 55,
  798 30 Pavlovice u Kojetína

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Starosta, místostarosta

  pondělí 15:00 - 17:00 

  Hospodářka

  pondělí  9:00 - 12:00     13:00 - 17:00 
  úterý  9:00 - 12:00
  středa  zavřeno
  čtvrtek  9:00 - 12:00     13:00 - 15:30 
  pátek  zavřeno
 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2630926309/0800

6. IČO

70891532

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

ROK 2024

Žádost o informace-EXPERT ONLINE STORE, s.r.o.
Odpověď na žádost o informaci

ROK 2021

Žádost o poskytnutí informací o mlýně Hušák v Pavlovicích
Informace předány osobně

ROK 2019

Odpověď-UPLACENI.CZ


ROK 2018

Žádost o informaci-DUPONTI
Odpověď-DUPONTI

Žádost o informaci-Energie Pro
Odpověď-Energie Pro

 

ROK 2017

Žádost o poskytnutí informace - ISTAV MEDIA.pdf
Odpověď-ISTAV MEDIA.pdf

Žádost o informaci M.A.
Odpověď-M.A.

Dotazník-Českomoravská světelná s.r.o.

Žádost o informaci REMA AOS
Odpověď REMA AOS

Žádost o poskytnutí informace-Kross
Odpověď-Kross

Žádost o informaci - Energie Pro
Dopis-Energie Pro

ROK 2016

Žádost o poskytnutí informace - Istav Media.pdf
Odpověď- Istav Media.pdf

 

ROK 2015

Zadost_o_poskytnuti_informaci-Business Media CZ.pdf
Odpověď-informace 106-1999.pdf

Žádost o informaci- HEAGL.pdf
Odpověď- HEAGL.pdf