Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Uskutečněné projekty

Uskutečněné projekty

Hřbitovní zeď a vybavení knihovny

V roce 2019 byla provedena oprava hřbitovní zdi v celkové výši 1 028 545,14 Kč, dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje činila 500 000,- Kč.

logo olomoucký kraj

Byla zakoupena výpočetní technika do knihovny - počítač a multifunkční tiskárna. Technika je využívána k uspokojování informačních potřeb knihovny. Náklady činily 22 671,- Kč, dotace z Ministerstva kultury pokryla 15 000,- Kč.

Oprava zvonice v Unčicích

V roce 2018 byla provedena oprava zvonice v Unčicích v celkové výši 499 026,94,- Kč. Přislíbená dotace činila 318 375,- Kč.

Veřejné osvětlení

V roce 2017 bylo zmodernizováno veřejné osvětlení, celkové náklady činily 760 643,- Kč, dotace z programu EFEKT 2017 z MPO pokryla 299 582,- Kč.

Autobusová zastávka v Unčicích, oprava Božích muk a investice do budovy obecního úřadu

V roce 2016 byla pořízena autobusová zastávka do Unčic za 44 379,- Kč. Dále byla provedena montáž plastových oken na budově obecního úřadu - na poště, v knihovně, v kuchyňce a zasedací místnosti v celkové výši 82 063,- Kč. Před budovou obecního úřadu byly opraveny schody za 24 325,- Kč. Byla provedena oprava Božích muk na parc. č. 356/60 ve výši 28 704,- Kč.

Parkoviště, místní komunikace a chodník, střecha OÚ a zahradní Rider Stiga Pro

V roce 2015 byla vybudována odstavná plocha pro osobní vozidla u hřbitova. Celkové náklady činily 84 748,- Kč. Dále byla provedena oprava místních komunikací v Unčicích "do dvora" a v Pavlovicích ke kostelu ve výši 251 680,- Kč, oprava chodníku před nákupním střediskem ve výši 39 627,- Kč a oprava střechy obecního úřadu ve výši 60 000,- Kč.

V tomto roce zakoupil obecní úřad na údržbu veřejné zeleně zahradní Rider Stiga Pro včetně vozíku a čelního kartáče celkem za 206 833,50,- Kč.

Pískovcový kříž u kostela 

V roce 2014 poskytl Olomoucký kraj dotaci ve výši 30.000,- Kč z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji na restaurování pískovcového kříže v Pavlovicích u Kojetína.

PÍSKOVCOVÝ KŘÍŽ U KOSTELA

 

Oprava kříže byla provedena v dubnu 2014.

Celkové náklady na restaurování kříže činily 49.910,- Kč.

 Projekt obnovy se uskutečnil za finanční podpory Olomouckého kraje

logo olomoucký kraj

Obnova hřbitova v Pavlovicích u Kojetína

„Pietní místo setkávání minulosti, přítomnosti a budoucnosti“ 

 OBNOVA HŘBITOVA V PAVLOVICÍCH U KOJETÍNA

Na místním hřbitově byly vybudovány nové chodníky - komunikační osy a vedlejších větve, umístěny čtyři sloupy veřejného osvětlení. Při realizaci projektu bylo myšleno i na bezpečnost návštěvníků hřbitova. Veškeré úpravy směřovaly k tomu, aby toto místo získalo důstojnější ráz a díky parkovému mobiliáři se budou moci návštěvníci hřbitova na chvilku zastavit a zavzpomínat si na své blízké, kteří již nejsou mezi námi.

Projekt byl ukončen v září 2014, celkové náklady činily 624.460,66 Kč. V rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2014 poskytl Olomoucký kraj na tento projekt příspěvek ve výši 300.000,- Kč.

Projekt obnovy se uskutečnil za finanční podpory Olomouckého kraje

 logo Oloucký kraj

Parkoviště u kostela

V roce 2013 se podařilo vybudovat parkoviště u kostela nákladem 89 371,- Kč.