Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Uskutečněné projekty

Uskutečněné projekty

Projekty 2023

 • Lokální biocentra (LBC) a lokální biokoridory (LBK)
 • Realizace výsadeb zeleně a opatření pro zadržování vody v krajině a ochranu obce před záplavami při nadměrných srážkách
 • Projekt energetických úspor na budově Obecního úřadu
 • Projekt pro územní řízení a stav. povolení Pavlovice u Kojetína lokalita Z5
 • Sběrný dvůr v Unčicích – oprava havarijního stavu garáže

Projekty 2022

 • Na bicyklech Němčickem a za kulturou do Pavlovic - Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022
 • REKONSTRUKCE HLAVNÍHO CHODNÍKU V MÍSTNÍ ČÁSTI UNČICE CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016181
 • POV - Budování a obnova infrastruktury - Rekonstrukce hlavního chodníku a problémových míst na kanalizaci v Unčicích
 • POV - Projektová dokumentace - Chodník spojující obecní úřad s bytovkou a návsí
 • Demolice stodoly u č. p. 85
 • Oprava studny po dopravní nehodě
 • Nový přívod vody od prameniště ke koupališti

Projekty 2021 

 • Rekonstrukce budovy Pavlovice u Kojetína č.p. 107
 • Nákup mulčovače k obecnímu traktoru
 • Projekty na výsadby nových lokálních biokoridorů a biocentra
 • Podpora prodejny v Pavlovicích u Kojetína

Projekty 2020

 • Projekt Obnova části dešťové kanalizace po povodni - Pavlovice u Kojetína
 • Odstavná plocha u obecního úřadu
 • Projekt na chodník v Unčicích
 • Podpora prodejny v Pavlovicích u Kojetína
 • Přestavba staré pošty na obecní byty
 • Oprava kanalizace od staré pošty směrem na náves
 • Pořízení malotraktoru pro obec Pavlovice u Kojetína
 • Výsadba stromů v Pavlovicích u Kojetína

Projekty 2019

 • Obnova hřbitovní zdi v Pavlovicích u Kojetína (dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje)
 • Výpočetní technika do knihovny (dotace z Ministerstva kultury)

Projekty 2018

 • Oprava zvonice v Unčicích

Projekty 2017

 • Pořízení elektrotříkolky BENYCARGO  11S
 • Veřejné osvětlení

Projekty 2016

 • Autobusová zastávka v Unčicích
 • Oprava Božích muk
 • Investice do budovy obecního úřadu

Projekty 2015

 • Parkoviště, místní komunikace a chodník, střecha OÚ a zahradní Rider Stiga Pro

Projekty 2014

 • Pískovcový kříž u kostela
 • Obnova hřbitova v Pavlovicích u Kojetína
 • Rekonstrukce chodníku od obchodu ke hřišti na Lhotě
 • Květná zahrada
 • Oprava zastávky v Unčicích
 • Nová odstavná plocha pod kontejnery v Unčicích
 • Nová vývěska a odpočívadlo v Unčicích
 • Parkoviště u kostela

Projekty 2012

 • Liniová výsadba Pavlovice + Unčice