Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Uskutečněné projekty > Projekty 2022

Projekty 2022

REKONSTRUKCE HLAVNÍHO CHODNÍKU V MÍSTNÍ ČÁSTI UNČICE CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016181

Projekt řeší rekonstrukci/modernizaci hlavního chodníku v místní části Unčice. Jedná se o chodník podél silnice III/43335, jehož rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci a umožní se užívání i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cedule-publicity-projektu-Pavlovice-u-Kojetína.jpg

Na bicyklech Němčickem a za kulturou do Pavlovic

 nbn2022_mazoretky.JPG nbn2022_zongler.JPG 308982550_5505795619466060_8561658706642714822_n.jpg

logo[2].pngProjekt "Na bicyklech Němčickem a za kulturou do Pavlovic" se uskutečnil za finanční podpory Olomouckého kraje. (Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 - 40000Kč)

 

Rekonstrukce hlavního chodníku a problémových míst na kanalizaci v Unčicích

Celý podzim probíhala v Unčicích rekonstrukce hlavního chodníku. Četné komplikace spojené zejména s výškovým uspořádáním a havarijním stavem uličních vpustí byly měrou vrchovatou kompenzovány nadšením místních občanů, kteří projevovali nefalšovanou radost nad touto rozsáhlou investiční akcí. Spolu s vybudováním nového chodníku byly provedeny opravy vpustí a šachet v problémových místech dešťové kanalizace. Funkčnost prověří už první jarní bouřka. Obě části této investiční akce realizovali pracovníci V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., kterým děkuji za konstruktivní přístup k řešení problémů a korektní jednání v průběhu celé stavby.

Náklady celkem: 1 671 780 Kč

Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytnutá skrze MMR 812 250 Kč

Olomoucký kraj poskytnul z Programu obnovy venkova 600 000 Kč

publicita_chodnik-uncice.jpg

 

Zpracování projektové dokumentace

Po získání dotace bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na chodník spojující obecní úřad s bytovkou a návsí. Součástí projektu je i úprava napojení místní komunikace na krajskou silnici u obecního úřadu a vybudování nové příjezdové cesty k boční bráně hřbitova. Zpracovaný projekt je připraven na případné získání dotačních prostředků na tyto nákladné investice.

Náklady celkem 140 000 Kč

Dotace Olomouckého kraje 55 000 Kč

publicita_projekt-chodnik.jpg

Demolice stodoly u č. p. 85

V průběhu března a dubna byla na základě vyřízeného povolení odstraněna stavba stodoly na hlavní křižovatce v Pavlovicích a upraven okolní terén a zeleň. Cílem bylo zpřehlednit křižovatku a udělat první krok k možnému rozšíření krajské silnice.

Náklady na práci a odvoz sutě: 133 050 Kč

Oprava studny po dopravní nehodě

12. dubna kolem půl jedenácté večer nezjištěné vozidlo zcela zničilo studnu s pumpou na křižovatce. Vozidlo se nepodařilo identifikovat, přestože nehodu šetřila policie. Studna je hluboká 11 m a je vyzděna z kamene. Pouze horní část je osazena skružemi.

2. června byla studna i s pomocí pojistného plnění uvedena do původního stavu – náklad celkem 39 332 Kč

Nový přívod vody od prameniště ke koupališti

Na začátku července byla za pomoci obecních zaměstnanců a brigádníků z řad občanů realizována výměna 60 m potrubí napouštějícího hasičskou nádrž od prameniště směrem ke mlýnu. Rovněž formou brigády byla nádrž vyčištěna a připravena na letní sezónu. Všem brigádníkům děkuji za pomoc.

Náklady na materiál, zásyp a odvoz starých trubek činily 20 033 Kč

Realizace výsadeb zeleně a opatření pro zadržování vody v krajině a ochranu obce před záplavami při nadměrných srážkách

Jednání o přislíbené realizaci se Statním pozemkovým úřadem probíhala průběžně. Realizace by měla proběhnout ve dvou etapách do poloviny příštího roku. Součástí jsou rozsáhlé výsadby zeleně kolem obou částí obce (umístění některých je již zřejmé podle neosetých ploch na polích), stavba suchého poldru v remízku s příjezdovou cestou ke hrázi a další prvky.

Celková hodnota investice bude v závislosti na výsledku výběrového řízení v řádu několika desítek milionů korun.