Aktuality a hlášení

Podzimní rodinné odpoledne

Datum konání: 30. 10. 2021

Kompostujme

Datum konání:

Sokolský běh republiky

Datum konání: 28. 10. 2021
Zobrazit vše Přihlásit odběr
Kostel

Obec Pavlovice

Vesnice, ležící ve zvlněném terénu jv. cípu Tištínské pahorkatiny, je v písemných pramenech uváděna poprvé v r. 1329 v přídomku vladyky Mikuláše z Pavlovic.

V držení majetkově roztříštěných Pavlovic se často střídala drobná místní šlechta, až se ves dostala někdy po polovině 15. stol. Protivcovi ze Zástřizl. Ten v r. 1480 koupil i blízké Mořice a vytvořil tak základ nevelkého mořického panství, jehož součástí zůstaly Pavlovice až do zániku patrimoniální správy v r.1848. Součástí dnešních Pavlovic jsou i kdysi samostatné Unčice, připomínané již v r. 1141. Původní ves však ve 2. pol. 15. stol. zanikla a její jméno převzala až osada, vybudovaná v r. 1785 na pozemcích rozparcelovaného dvora.

Zobrazit více

Poskytovatelé dotace:

logo_kraje_dotace.jpgdotace prostredidotace kanalizaceNadaceCEZ_s.jpgdotace energie 

Partneři:

MAS DSO Nemcicko Kraj Kruh Rodina