Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Naše obec díky třídění odpadů a sběru elektrospotřebičů ulevuje životnímu prostředí. Ale stále je to jen nepatrné zmírnění poškozování životního prostředí. Jak každý z nás zatěžuje životní prostředí a jak svou uhlíkovou stopu kompenzovat si můžete spočítat např. na webové adrese: https://www.offsetujemeco2.cz/

Rok 2020

Certifikát-LCA-za-rok-2020.jpg

Rok 2014

V roce 2014, občané odvezli k recyklaci 46 televizí, 10 monitorů a 0 kg drobného elektra. 

Certifikiát enviromentálního vyúčtování 

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky enviromentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v oňském roce vytřídili 46 televizí, 10 monitorů a 0.00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 8,59 MWh elektřiny, 160,41 litrů ropy, 43,33 m3 vody a 0,54 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,31 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,01 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých pět let. Všichni Ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.