Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Pavlovice u Kojetína

Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Pavlovice u KojetínaDatum konání:
13.8.2020

Návrh územního plánu

Magistrát města Prostějova pořizuje Územní plán Pavlovice u Kojetína a oznamuje všem dotčeným orgánům, sousedním obcím, ostatním orgánům a veřejnosti zahájení řízení o návrhu Územního plánu Pavlovice u Kojetína (dále jen „návrh ÚP“) v souladu s § 52 stavebního zákona.

Veřejné projednání s odborným výkladem se uskuteční ve čtvrtek 13. 8. 2020 ve 17 00 hod. na Obecním úřadu Pavlovice u Kojetína.
Návrh Územního plánu Pavlovice u Kojetína bude vystaven k nahlédnutí od 11. 7. 2020 do 20. 8. 2020

  • na Magistrátu města Prostějov, Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, (dveře č. 402, přístavba radnice)
  • na Obecním úřadu Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u Kojetína 55, 798 30
  • na http://www.pavlovice.cz

Dokumenty v elektronické podobě:

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý písemně uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, k částem řešení, které byly od posledního jednání změněny, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.