Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > DAŇ Z NEMOVITOSTÍ !!!

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ !!!Datum konání:
31.1.2019

Letak-obnova-KO-operatu-a-povinnosti-vlastniku

V roce 2018 byly  na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu čj : SPU 239879/2018, které nabylo právní moci dne 11. 8. 2018, provedeny pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice u Kojetína. V důsledku těchto úprav došlo u dotčených vlastníků nemovitých věcí ke změně parcelních čísel a výměr u některých pozemků.  Změny výměr pozemků jsou ve smyslu § 13a, odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, změnou okolností rozhodných pro stanovení daně a vlastník pozemku (daňový subjekt) je povinen tyto změny zohlednit podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v termínu do 31. 1. 2019.