Drobečková navigace

Hlavní stránka > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ


Dokumenty zveřejňované dle zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou v listinné podobě uloženy k nahlédnutí v úředních hodinách na  OÚ Pavlovice u Kojetína,  Pavlovice u Kojetína  55, 798 30 a zveřejněny v úplné podobě elektronicky na webových stránkách obce - viz. níže uvedené odkazy: 

 - Odkaz na Rozpočet a RO - ÚSC, DSO

 - Odkaz na Závěrečný účet - ÚSC, DSO

 - Odkaz na Střednědobý výhled rozpočtu - ÚSC, DSO

 

 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ


Naposledy změněno: 7. 10. 2019 17:23

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.